Header Image

TURİZM SEKTÖRÜNÜN KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 • Turizm sektöründe yer alan ve KOBİ statüsünde olan tüm firmalar KOSGEB desteklerinden yararlanabilmektedir.

  Turizm sektörünün tüm paydaşları öncelikle aşağıda detaylı bilgileri yer alan KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI’NIN birçok unsurundan faydalanabilir.

  KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI’NIN amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

KAPSAM DANIŞMANLIK; Başta KOSGEB, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kurumlar olmak üzere talebe uygun devlet desteklerinin, hibe kaynaklarının tespiti ve temini konusunda KOBİ’lere, büyük şirketlere, girişimcilere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve diğer kurum, kuruluşlara aşağıda bilgileri yer alan konularda proje danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • KOSGEB Destekleri
 • Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Tarım Bakanlığı Destekleri
 • Yatırım Teşvikleri
 • Kalkınma Ajansları Proje Danışmanlığı
 • Eximbank Danışmanlığı
 • Marka Tescil, Patent ve Faydalı Model Danışmanlığı

 

KAPSAM DANIŞMANLIK ANTALYA TURİZM FUARININ KOSGEB DESTEKLERİ KONUSUNDA RESMİ DANIŞMANI VE ÇÖZÜM ORTAĞIDIR.

ANTALYA TURİZM FUARI İlk kez bu sene başladığı için, 1.250 (bin iki yüz elli) m²’yi geçmeyecek şekilde, beyan edilen toplam net stand alanının azami %25 (yirmi beş)’i destek kapsamına alınacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen işletme,  fuar tarihinden 3 (üç) iş günü öncesine kadar başvuru yapabilir. Genel olarak tüm fuarlar için sınırlı sayıda başvuru alınacağından ivedi başvuru yapılması tavsiye edilir.

Destekleme alanı her bir fuar katılımcısı için kiralanacak alanın  %60’a kadarı,  azami 50 (elli) m²’ ye kadardır. ’ de 150 TL kadar KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

Öncelikle KOSGEB destekleri olmak üzere ülkemizdeki diğer tüm destek ve teşviklerden yararlanabilmek için aşağıda yer alan iletişim numaralarından KAPSAM DANIŞMANLIK uzman ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

“FİKİRLERİNİZİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜR”

Adres: Ufuk Üniversitesi Cad. No: 3 Paragon Kat: 23 06510 Çukurambar- Ankara

Tel. +90 312 258 64 75 • Fax: +90 312 258 63 02

Gsm:+90 0533 269 37 35